דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

שינויי אקלים

תעשיית המלט העולמית הכירה בחומרתה של בעיית ההתחממות הגלובלית כתוצאה מפליטת גזי חממה, ובשל כך עוסקת רבות בחיפוש מקיף אחר פתרונות לצמצום פליטת גזי חממה בתעשייה.

נשר, כחברה חלוצה ומובילה בתעשייה בנושאי אחריות סביבתית, רואה בצמצום פליטת גזי החממה נדבך מרכזי במדיניות הסביבתית של החברה. מעבר להשקעה בפרויקטים וולונטריים שונים המיושמים כיום להפחתת פליטת גזי חממה, משקיעה חברת נשר מאמצים ואמצעים רבים בפיתוח ויישום פרויקטים עתידיים. 

תהליך ייצור הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הינו תהליך בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית משמעותית הן מבחינת צריכת האנרגיה הגבוהה והפליטות הנובעות מכך, והן מבחינת פליטת גזי החממה. קרוב ל- 60% מפליטת גזי החממה נובע מתהליך הפיכת אבן הגיר לקלינקר וכ- 30% מפליטת גזי החממה הנוספים, מקורם בשריפת דלקים. כ- 10% מגזי החממה הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת החשמל, המשמש לצרכים שונים בתהליך השינוע והטחינה של חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

תעשיית המלט בכל העולם מודדת את ביצועיה במדדים כמותיים לפי ייצור קלינקר, ובאילו, לנשר ביצועים סביבתיים בין המובילים בעולם.

ההשקעה בנושאי איכות סביבה והיעילות התפעולית הגבוהה שמאפיינת את הפעילות של נשר, באות לידי ביטוי בביצועיה הסביבתיים של החברה אשר מעמידים אותה בשורה אחת עם יצרניות המלט המתקדמות ביותר בעולם. בתחום גזי החממה נשר מציגה זה מספר שנים, ביצועים בין הטובים בעולם.

ייצור מלט מופחת קלינקר
נשר מפתחת יכולות לייצור מלט (צמנט) מופחת קלינקר ועובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט. זאת, כחלק ממגמה עולמית לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור המלט, בכללן פליטות גזי חממה.

פעולות לצמצום גזי חממה

נשר מפתחת יכולות לייצור מלט (צמנט) מופחת קלינקר ועובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט. זאת, כחלק ממגמה עולמית לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור המלט, בכללן פליטות גזי חממה.

הרכב המלט - ייצור מלט מופחת קלינקר


בתעשייה נעשה חיפוש מתמיד אחר חומרי גלם מתאימים לייצור מלט. שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, חומרי פסולת ותוצרי לוואי של תעשיות שונות, אשר ישמשו כתחליף לחומרי הגלם המחצביים, תוך שמירה על חוזק ואיכות המוצר, הם בין הפתרונות המקובלים בשל יכולתם להוריד את הצורך בחומרי גלם בתוליים. הדבר יוביל להקטנת פליטת גזי החממה כתוצאה מתהליך שריפת האבן וכתוצאה מצריכת האנרגיה בעת הייצור.

למידע נוסף על חומרי גלם ממוחזרים

חומרי גלם


שריפת אבן הגיר בכבשנים אחראית למעל 80% מצריכת האנרגיה בייצור המלט. בתחום תהליך הייצור מתמקדת תעשיית המלט בעיקר בשיפור היעילות התרמית בכבשני הייצור. המגמה בתעשיית המלט היא מעבר מכבשני ייצור רטובים וחצי יבשים לכבשני ייצור יבשים המאופיינים ביעילות התרמית הגבוהה ביותר. נשר פועלת לאורך שנים להתקנת טכנולוגיות חדישות לצמצום צריכת האנרגיה, והשלימה את המעבר לקווי ייצור יבשים במפעל רמלה עוד בשנות ה-90. גם תהליכי הטחינה והערבוב של מרכיבי המלט צורכים חשמל רב, ובשנת 2006 החלה נשר להפעיל טחנת מלט מתקדמת ברמלה, אשר פועלת ביעילות רבה ולירידה משמעותית בצריכת החשמל, המביא לחסכון של כ-20% בצריכת האנרגיה. המפעל ברמלה צורך חשמל מתחנת כוח המופעלת באמצעות גז טבעי.

התייעלות אנרגטית - שיפור בטכנולוגיות הייצור


חברת נשר ממשיכה לייעל את תהליך הייצור ופועלת להגביר את השימוש בדלקים חלופיים כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה. כך למשל, במהלך 2014 הסתיימה בניית מערך הקליטה של מתקן ה- RDF - דלק מעובד אשר מיוצר מפסולת תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה. נשר עושה שימוש גם בממסים משומשים כתחליף לדלקים ובכך מונעת את הצורך בהשמדתם ומפחיתה את צריכת הדלק הפוסילי שלה.

לפרויקט ה- RDF

הגברת השימוש בתחליפי דלק


תעשיית המלט המסורתית (פורטלנד צמנט) המשמשת בסיס לבנייה המודרנית מחפשת טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו ייצור מלט באמצעים שיהיו ללא השפעות מהותיות על הסביבה ובייחוד בדגש על פליטות גזי חממה. פתרון אפשרי נוסף המקודם על ידי תעשיית המלט בעולם בתחום צמצום פליטת גזי החממה הינו פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות המסוגלות לקלוט ולקבע פחמן דו חמצני הנפלט במהלך ייצור המלט. טכנולוגיות קיבוע הפחמן נמצאות עדיין בראשית דרכן, אך המשך קידומן נדרש לתעשיות בהן פליטת גזי חממה נובעת מהתהליך עצמו ולא רק מצריכת האנרגיה.

טכנולוגיות מתקדמות דלות פחמן לייצור מלט וקיבוע פחמן

שימור תעשייה מקומית או "זליגת פחמן"
הטלת מכסות פליטה בגבולות אזוריים ולא כלל-עולמיים וללא מנגנונים כלכליים מתאימים, עלולה להוביל לתופעה המוכרת בעולם כ״זליגת פחמן״ (Carbon leakage) בה תעשיות יעבירו את אתרי הייצור שלהן למדינות שבהן המחויבות הסביבתית נמוכה יותר. כך, צמצום הפליטה באזור אחד לא יוביל להפחתה כלל-עולמית אלא למעבר הפליטה לאיזור אחר בעולם.

בתחום גזי החממה נשר מציגה זה מספר שנים, ביצועים בין הטובים בעולם בפליטות לטון קלינקר.

גזי חממה

גזי חממה

ק"ג
 • 2005
  3515992
 • 2006
  3723699
 • 2007
  3718440
 • 2008
  3532041
 • 2009
  2927007
 • 2010
  3305937
 • 2011
  3690905
 • 2012
  3726479
 • 2013
  3583602
 • 2014
  3772292
 • 2015
  3263365
  • 0M
  • 1M
  • 2M
  • 3M
  • 4M
  • 5M

גזי חממה לטון חומרי מליטה

ק"ג
 • 2005
  650
 • 2006
  666
 • 2007
  655
 • 2008
  657
 • 2009
  645
 • 2010
  656
 • 2011
  653
 • 2012
  645
 • 2013
  635
 • 2014
  642
 • 2015
  625
  • 0kg
  • 200k
  • 400kg
  • 600kg
  • 800kg
  • 1000kg

השוואת ביצועי פליטת גזי חממה

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון קלינקר)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne clinker)

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון שווה ערך מלט)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne cement equivalent)

מדד זה אף צפוי להשתפר בשנים הקרובות, עם הגידול בשימוש בדלקים אלטרנטיביים, בהם גם מרכיבי ביומסה (נייטרליים מבחינת פליטת גזי חממה). בכל הקשור למדד פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה, היות והדרישה מתעשיית הבטון בארץ היא למלט בעל אחוז קלינקר וחוזק גבוה בהשוואה למקובל באירופה, הרי שכפועל יוצא, גם המדד של פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה גבוה במעט בהשוואה לאירופה. נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט.

הביצועים הסביבתיים הנוגעים לגזי חממה נמדדים הן ע״ב נרמול לטון קלינקר והן ע״ב טון מלט (שווה ערך) וטון חומרי מליטה. נשר הינה בין החברות המובילות בעולם בביצועים הנמדדים לפי ייצור קלינקר, דבר המצביע על יעילות אנרגטית גבוהה ביותר.