דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

יעדים בתחום החברתי

המחויבות לקוד האתי כוללת כיבוד הוראות הדין, שמירה על חיי אדם וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה, הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של נשר וקשריה עם מחזיקי העניין.

הקוד האתי שאומץ בשנת 2004 ועודכן בשנת 2011 כולל נושאים כמו אחריות אישית, עמידה בדרישות החוק והתייחסות למצבים בהם יש חשש לניגוד עניינים. הקוד מכתיב את הכללים הרלוונטיים להתנהגות אתית בכל האספקטים השונים הנוגעים להתנהלות עסקית ומעגן בכתב את ערכי היסוד על פיהם, בין היתר, פועלת נשר במערך של כללי התנהגות מחייבים למנהליה ולכלל עובדיה.

הקוד האתי של נשר

חברת נשר מחויבת להתנהגות
אתית ואחראית ורואה
בהתנהגות זו תנאי הכרחי
לקיומה בעולם העסקי.