צור
קשר

איש קשר:
ד"ר עמית מרמור
סמנכ"ל איכות הסביבה
טלפון: 073-2911558
פקס: 073-2911383
amarmur@nesher.co.il