דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

עובדים ומדיניות העסקה

החברה פועלת לקדם את זכויות עובדיה וביטחונם על-ידי: מחויבות למניעת תאונות עבודה, שמירה על זכות העובדים להתאגד ולקיים משא ומתן על זכויותיהם, הימנעות מאפליה, הימנעות משימוש או רווח ממצב של עבודה בכפיה או בתנאי עבודה לא הוגנים ומהעסקת קטינים (למעט העסקת ילדי העובדים בקיץ בעבודות למען הקהילה תמורת שכר). בכל מפעלי נשר קיים ממונה למניעת הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות החקיקה בנושא.

החברה רואה עצמה כאחראית ליצירת ביטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ולכן משקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג מול העובדים במטרה להוריד את תחושת אי הוודאות בקרבם ובביסוס יחסי עובד-מעביד פתוחים ויציבים. זה למעלה מעשור שלא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.

במהלך תקופת הדיווח לא התקבלו תלונות על הטרדה מינית של עובדים. כמו-כן, לא נמצאו מקרים של אפליה על כל רקע שהוא.

חברת נשר רואה בעובדיה נכס מרכזי
ובהתאם חרטה על דגלה להבטיח
עבורם סביבת עבודה ראויה ובטוחה.

פריסת עובדים לשנת 2015

 • חלוקה
  סך כל העובדים המועסקיםמספר עובדי קבלןמספר מועסקים במשרה מלאהמספר מועסקים במשרה חלקיתמספר מועסקים בחוזה קבועמספר מועסקים בחוזה זמני
  סה"כ עובדים
  455141-171455-37976
  גברים
  383131-161383-30875
  נשים
  721072-711

הסכמים אלו, חלים על העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד
ומתעדכנים מעת לעת, בדרך של משא ומתן בין ועדי העובדים במפעל
לבין ההנהלה.

בכל מפעל קיים ועד עובדים המאוגד תחת הסתדרות העובדים. כ- 75%
מעובדי החברה מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים
קיבוציים . מלבד העובדים המאוגדים, תנאי עבודתם של יתר העובדים
נקבעו בחוזי עבודה אישיים. אחוז תחלופת העובדים בארגון עומד על
כ- 15% לשנת 2015.

עובדים - הסכמים והתאגדות

מרבית עובדי החברה מועסקים על פי הוראות הסכמים
קיבוציים. קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו
במפעלי נשר השונים.

קצב תחלופת עובדים במהלך שנת 2015

 בני פחות מ - 30בני 30-50בני 50 ומעלה
גברים
93528
נשים
323

החברה משלבת בתוכנית ההדרכות שלה הדרכה על הקוד האתי של
הארגון ומדי שנתיים מתקיימות הדרכות ייעודיות בנושא. החברה
מאמינה כי הזמן וההשקעה המרובה שמוקדשים להדרכות ופיתוח
מיומנויות בקרב העובדים, יוצרים גמישות תעסוקתית התורמת לשילוב
בין האינטרסים הארגוניים והאינטרסים האישיים וכי רכישת מגוון רב
של כישורים מאפשרים לעובד למלא תפקידים רבים יותר.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות
המוטמעת במפעלי החברה. את הדרכות הבטיחות עוברים גם קבלני
העבודה בדומה לעובדי נשר. נוסף על כך, מכינה נשר את עובדיה
לקראת פרישה על ידי שילובם בקורסים בני שלושה ימים, במימון
החברה, העוסקים בהיבטים של תעסוקה בשעות הפנאי, היבטים
פיננסיים, "בריאות וכושר" ועוד.

הסמכות והדרכות

נשר רואה בהתמקצעות עובדיה נדבך חשוב לחוזקו של
הארגון ומעניקה לעובדיה הסמכות והדרכות מקצועיות
בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, מניעת
שחיתות והטרדות מיניות.

שעות הדרכה בממוצע לעובד:

 •  ממוצע שעות הדרכה לעובדממוצע שעות הדרכה להנהלה בכירה והנהלת בינייםממוצע שעות הדרכה לעובדים מקצועיים, עובדים טכניים ועובדי ייצור
  סה"כ עובדים
  2013393140
   
  2014353834
   
  2015324529
  גברים
  2013423044
   
  2014383738
   
  2015362439
  נשים
  2013214013
   
  2014184113
   
  201514678

החברה, על מנת לסקור בפניהם את פעילות החברה, ולשמוע מהם שאלות, הצעות או
תלונות. במידת הצורך הנהלת החברה מקיימת דיון בתוצרי הפגישות, וכל עובד מקבל
מענה מלא לסוגיות שהעלה בשיחה.

שיח עם העובדים

הנהלת חברת נשר מקיימת מדי שנה סקר עובדים בנושאים שונים הקשורים לשביעות רצונם
מתפקידם ומגורמים נוספים בעבודה. כל עובדי נשר שותפים בסקר זה. בנוסף, כל עובדי
נשר מקבלים משובים על ביצועיהם באופן קבוע. פגישות ״שולחן עגול״ נערכות אחת לשנה
במסגרתן כל חבר הנהלה מקיים שיחת חתך עם עשרה עובדים בתפקידים שונים מכלל

בשנת 2015 נערכו מפגשים בין כ-70 עובדים ובין המנכ"ל וסמנכ"לי החברה. במהלך המפגשים הביעו העובדים שביעות רצון גבוהה מקיום המפגשים מעצם קיומם, אך אף יותר מכך שמחו לשמוע את המידע אשר הועבר אליהם ע"י מנחי המפגשים.

החל מ- 2014 מתרחשים שולחנות עגולים במפעל רמלה. המפגשים מובלים על ידי מנהל
המפעל ומנהלי האגפים ומיועד לכל עובדי נשר רמלה. הנושאים והשאלות שמועלים
במפגשים, וכן התשובות שניתנו ע"י המנהלים בתחומים השונים מפורסמים בעיתון נשר.

"שולחן עגול"

פעילות ״שולחן עגול״ מתקיימת בנשר מזה 8 שנים, ועיקרה: מפגש של חברי ההנהלה עם
עובדות ועובדים מכל מפעלי ויחידות החברה. מטרת המפגשים היא להעביר לעובדים -
בשקיפות מלאה ובאופן בלתי אמצעי - את עיקרי התנהלותה של נשר בשנה האחרונה,
את ההשלכות לכך וכמובן גם להקשיב לרעיונות, בעיות ומחשבות של העובדים עצמם.

סיכום המפגשים עולה על שולחן ההנהלה כדי לקבל את הלך הרוח בחברה כפי שמשקפים
אותה העובדים, וכן כדי לספק תשובות לשאלות שעלו במסגרת זו.

חלק ממערך ההדרכה של נשר מוקדש להדרכות ייעודיות בנושא זכויות אדם. בשנת
2015 מספר שעות ההדרכה עמד על כ- X שעות. הדרכות בנושא זכויות אדם מועברות
גם לכל המאבטחים החיצוניים.

זכויות אדם

נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה על חייי אדם
וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה
לקהילה בה הקבוצה פועלת - כל אלו הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה
העסקית של נשר וקשריה של החברה עם מחזיקי העניין.