דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

מאזן אקולוגי

בשנת 2015 ייצרה נשר 3,981,645 טון של קלינקר ו- 6,258,956 טון של מלט. חברת נשר צרכה 7,612,194 טון של חומרי גלם ומתוכם 12.4% ממקורות ממוחזרים. החברה צרכה 644,888 מ"ק מים, מתוכם 623,172 מים שפירים, 392,172 טון של דלקים ו-522 GWh

אבן גיר
5410329 טון
חרסיות
1054756 טון
גבס
159517 טון
חול
47236 טון

qufirst

חומרי גלם
ממחצבות

תחליפי אבן גיר
106984 טון
תוצרי לוואי תעשייתיים
119079 טון
גבס מתעשייה
138398 טון
אפר פחם
499093 טון
שבבי ברזל
68791 טון
תחליפי חרסית
8013 טון

newicon

חומרי גלם
ממוחזרים

מים שפירים
623172 מ”ק
מים ממוחזרים
5716 מ”ק
מים שוליים
16000 מ”ק

wt

מים

פטקוק
345282 טון
מזוט
2493 טון
סולר
2854 טון
חשמל
522 GWh
תחלפי דלקים
RDF (כולל פתיתי צמיגים)
32980 טון
סולוונטים
8563 טון

newicon

אנרגיה

גזי חממה
פחמן דו חמצני
3263365 טון
מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן (NOx)
7300 טון
חלקיקים
175 טון
תחמוצות גופרית (SOx)
101 טון

פסולת
פסולת מיחזור
1064 טון
פסולת להטמנה
17 טון

chaki

תוצרי
לוואי

3981645 טון

bubles

קלינקר

6258956 טון

truck

מלט