דוח אחריות תאגידית 2015

חוסן
סביבתי

החל משנת 2004, החברה מדווחת באופן ציבורי על פליטות המזהמים העיקריים של תעשיית המלט בדוחות אחריות תאגידית. נשר הייתה בין החברות הראשונות בארץ לדווח את פליטת גזי החממה למערך הדיווח הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה, והיא החברה הראשונה מישראל שפרסמה תצהירים סביבתיים למוצריה
(EPD - Environmental Product Declaration).

נשר מפעילה מערכות מתקדמות לצמצום ובקרת פליטות לאוויר, והשלימה את התהליך שנדרש ממנה על-פי חוק אוויר נקי ואף נערכה לעמידה במרבית דרישות החוק עוד לפני שנדרשה לכך ברגולציה.

החברה מדווחת על כלל הפליטות וההעברות הנובעות מפעילויותיה, כנדרש בחוק חובת דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR - Pollutant Release and Transfer Register) שנכנס לתוקף בשנת 2012. חוק ה-PRTR מחייב דיווח כמותי של המזהמים העיקריים, כמו גם השוואה של כמות המזהמים לאורך שנים.

החברה משתתפת ביוזמות לאומיות ובינלאומיות שמטרתן קידום פיתוח בר-קיימא, כגון, המנגנון וולונטרי לדיווח ולהפחתה של גזי חממה ועד לאחרונה תחת CRH, ב"יוזמת מלט בר קיימא" (CSI - Cement Sustainability Initiative) תחת הארגון העסקי הבינלאומי לפיתוח בר קיימא (WBCSD).

תעשיית המלט הינה תעשייה המחייבת תשתיות ייחודיות ונגישות לחומרי גלם טבעיים ואנרגיה. תכונות אלו, מחייבות התמודדות מוגברת עם אתגרים סביבתיים ואכן, תעשיית המלט העולמית פועלת על מנת להיענות לאתגרים באמצעות חתירה לשיפור מתמיד ויצירת תעשייה בת קיימא.

יוזמת מלט בר קיימא
(CSI – Cement Sustainability Initiative)

ה- CSI הינו ארגון המאגד את 24 יצרני המלט הגדולים בעולם, ופועל מתוך מטרה לספק
מסגרת עבור חברות מלט בתחום המעורבות החברתית והסביבתית. נוסף על כך הארגון חוקר כיצד פיתוח בר-קיימא בא לידי ביטוי בחברות מלט ומזהה את הפעולות והצעדים שחברות המלט צריכות לנקוט, הן כקבוצה והן כחברות אינדיבידואליות, על מנת להאיץ את התקדמותן לקראת פיתוח בר-קיימא. ה – CSI זיהה את הנושאים הסביבתיים והחברתיים העיקריים והמהותיים לתעשיית המלט ופיתח תוכנית הכוללת המלצות למעקב ולשיפור בנושאים אלו.

נשר עומדת בהנחיות ה- CSI לניטור מזהמים של תעשיית המלט.
כחלק מהיות חברות מלט שותפות בארגון, הן לוקחות על עצמן מחויבות להשתמש בכלים,
בפרוטוקולים ובהנחיות לפעולה שפותחו ע"י ה- CSI , החל מדיווח על פליטת פחמן דו-חמצני באופן מדויק ואחיד, ניהול משאבים בר קיימא, שימוש בפרוטוקולים ייעודיים לניטור מזהמי אוויר, בחינת ההשפעות מקומיות , וכלה בצמצום השימוש במים. זאת ועוד, הארגון דורש קביעת יעדים סביבתיים וחובת דיווח לגבי הפעילות שנעשית על מנת להשיג מטרות ויעדים אלו.

עם מכירת נשר על ידי CRH בסוף 2015 , נשר אינה חברה עוד בארגון באופן רשמי אך היא בוחנת את ביצועיה ואת התנהלותה הסביבתית בהתאם לייעדים ולמצויינות הסביבתית והחברתית שה-CSI מתווה.

השקעות כספיות בתחום איכות הסביבה

מחויבותה של נשר לאיכות הסביבה באה לידי ביטוי גם בהשקעות כספיות בהיקף נרחב.
חברת נשר משקיעה בפיתוח ובאחזקה שוטפת, בנושאי ניטור, במניעת זיהום, בניקיון ובטכנולוגיות סביבתיות. הרגולציה הסביבתית המתקדמת ומחויבויות נוספות בתחום איכות הסביבה שנשר לקחה על עצמה באופן וולונטרי דורשות השקעות והוצאות שוטפות בסכומים של עשרות מיליוני ש״ח בשנה.
סכום העלויות הכוללות שנשר נשאה בהן, לצורך מניעה והפחתה של פגיעה בסביבה במהלך 2015 בלבד, הסתכם ביותר מ-47 מיליוני ₪.

השקעות כספיות בתחומי איכות הסביבה

מליוני ₪
 • 2005
  10.6
 • 2006
  10.9
 • 2007
  7.9
 • 2008
  6.1
 • 2009
  9.4
 • 2010
  21
 • 2011
  25.9
 • 2012
  40
 • 2013
  31.2
 • 2014
  48.7
 • 2015
  47.2
  • 0M
  • 10M
  • 20M
  • 30M
  • 40M
  • 50M
 • הוצאות
 • השקעות