דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

יעדים בתחום הכלכלי

היכולת לבנות ולפתח תשתיות קשורה במידה רבה בתעשיית המלט אשר מהווה תעשייה אסטרטגית החיונית לקיומה של מדינה מודרנית ועצמאית. ייצור מקומי של מלט מקטין את התלות במדינות זרות בכל הקשור לבנייה ופיתוח ותשתיות ומתבקש לאור הזמינות, האיכות והקרבה לחומרי הגלם, המקצרת את הזמן בין הייצור לשימוש. ברוב מדינות העולם, תעשיית המלט היא תעשייה המבוססת על ייצור מקומי, עם אחוזים בודדים של יבוא.

זאת ועוד, שוק המלט מאופיין בתנודתיות גבוהה בביקוש, הנגזרת מהפעילות בענף הבנייה, ולכן מפעלי מלט נוטים להתאים את כושר היצור לתקופות השיא. מכיוון שהקמת כושר יצור בתעשייה זו דורשת הון עתק וזמן הקמה ממושך, נעשית ההתאמה במדרגות ייצור גדולות.

תרומתה של חברת נשר לחוסנה הלאומי
של מדינת ישראל בא לידי ביטוי החל
מהיווסדה. לנשר, כיצרנית המלט
המובילה בישראל, חלק חשוב בבניית
הארץ, בקליטת עלייה, בעבודה עברית
ובהגשמה ציונית.

industry

flag

כושר הייצור של החברה עומד היום על כ- 5 מיליון טון מקלינקר עצמי (חומר הגלם העיקרי שלצורך ייצורו נדרשת עיקר ההשקעה במפעלי מלט). בנוסף, החברה ערוכה לספק מלט בתקופות השיא ואף מעבר לכך, ע״י כושר הטחינה הנוכחי ועל ידי ייבוא קלינקר.

המלט שנשר מייצרת משמש כחומר גלם בסיסי בייצור בטון ובכך תורם לחוסנה של המדינה בהיבט הביטחוני-אסטרטגי.

לבסוף, על מנת להבטיח את חלקה בפיתוח בנייה נכונה עם חומרי בנייה איכותיים עבור תושבי מדינת ישראל נשר שמה את הבטחת איכות המוצר כיעד אסטרטגי, ומוצרי החברה נבחנים בהתאם לסטנדרטים שמגדירים תו התקן הישראלי (ת"י 1) והתקן המקובל באירופה (European Norm).

מאז הקמתה, חרטה נשר על דגלה את המאמץ לקידום התעשייה הישראלית.
חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל תלוי במידה רבה בקיומה של תעשייה מקומית יציבה ומבוססת. תעשייה מקומית מייצרת מקומות עבודה ומורידה את שיעורי האבטלה, מגדילה את הייצוא ואת התוצר המקומי הגולמי (תל"ג), ולבסוף מביאה לצמיחה במשק ובכך תורמת ליציבות הכלכלית בישראל.ההשקעות העצומות שמשקיעה החברה בבניית מפעלי המלט ותפעולם והעובדה כי כל מערך הייצור של נשר נמצא בישראל והייצור מיועד לתצרוכת מקומית, מציבה את נשר בעמדה כבעלת השפעה ניכרת על שימור ייצור וצריכה ״כחול לבן״ במדינת ישראל.בנוסף, נשר מספקת פרנסה לעובדים רבים במפעלים ובתעשיות הנלוות ותמשיך לעשות כל שביכולתה על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית, שכן כלכלה חזקה משמעה יציבות של המדינה והיכולת להעניק לכלל תושביה ועסקיה תמיכה וביטחון.

תשתית לחוסן של הכלכלה הישראלית