דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

בריאות ובטיחות

וההתמודדות עם סיכונים. הנהלת נשר מאמינה, כי שיתוף פעולה והנחלת חשיבות הנושא
לכל אנשי הצוות, הם שיקדמו את החברה לקראת היעד של פעילות שוטפת ללא פציעות.

בתחום הבטיחות עוסקים במפעל בכל מגוון ההדרכות וההסמכות הנדרשות עפ"י תקנות
הבטיחות, מבצעים תיכנון מוקדם למשימה לרבות הכנת היתר עבודה חתום ע"י המנהלים
לכל עבודה, ניתוחי אירוע וניתוחי כמעט ונפגע.

בטיחות וגהות

נושא הבטיחות מהווה ערך ליבה של נשר ובהתאם הציבה לעצמה החברה יעד של פעילות
שוטפת ללא פציעות, תוך מחויבות מוחלטת למניעת תאונות עבודה.

האחריות לנושא הבטיחות בחברה מונחת לפתחה של ההנהלה ושל העובדים כאחד. בנשר
קיימות ועדות בטיחות וגהות המשותפות להנהלה ולעובדים, המחויבות על פי חוק, כאשר
100% מהעובדים מיוצגים בהן. בנוסף, קיימים מנגנוני בקרה יעודיים לנושא הבטיחות בדרגות
ההנהלה  הבכירות ונעשה מאמץ פעיל ומתמיד להפיק לקחים ולשפר את דרכי המניעה

בנוסף לתכנון מוקדם, שמטרתו למנוע תאונות, קיים מנגנון לניתוח אירועים עם נפגעים
ואירועים של ״כמעט ונפגע״ )בהם אין פציעות או נזקים הנראים לעין), זאת על מנת להבין
מה גרם לבעיה ואיך ניתן למנוע את המקרה הבא. ניתוח האירוע כולל שני שלבים עיקריים:
ניתוח שגיאות וניתוח הגורמים לתאונה. בסיום הניתוח נועד צוות עובדים ומנהלים ייעודי
המגבש לקחים פרואקטיביים למניעת המקרה הבא והאחריות לביצוע שינויים בנהלי העבודה
מועברת לגורמים הרלוונטיים.

"עקרון הזהירות המונעת"

על מנת לעמוד ביעד של ״פעילות ללא פציעות״, אימצו בנשר תפיסה פרואקטיבית בנושא
הבטיחות ותאונות עבודה. הגישה הפרואקטיבית לבטיחות פועלת למניעת תאונות ולא רק
מגיבה להן. אחד הכלים החשובים ביותר הוא שילוב של מימד הבטיחות בתכנון המשימה.
לשם כך קיימים נהלי הערכת סיכונים לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות בסביבת העבודה
לפני ביצוע משימה בשטח. ההערכה כוללת את כל הגורמים בשרשרת הניהול והעבודה
במסגרתה מנהלים בכל הדרגות, מסיירים בשטחי המפעלים ובודקים, מאתרים ומחדדים
מצבים המועדים להתפתח לכדי מפגע בטיחותי.

סה"כ חברת נשר - תאונות עבודה

 20052006200720082009201020112012201320142015
תאונות עבודה
4638381818212934254030
שיעור תאונות
2.11.81.90.80.80.951.11.40.91.41.1
ימי תאונה אובדן ימי עבודה
824513458307101265264656448426350
שיעור ימי תאונה
37.124.423.113.44.412.010.326.716.415.212.4

הנתונים לשנת 2015 אינם כוללים עוד את מפעל הר-טוב ואת מפעל תמ"ן. החל משנת 2005 , נתוני תאונות העבודה ואובדן ימי העבודה כוללות גם את התאונות שאירעו לעובדי קבלן, בנוסף
לתאונות שאירעו לעובדי החברה. שיעור תאונות עבודה ושיעור ימי תאונה הינם מדדים אשר מתייחסים למספר תאונות וימי תאונה ביחס ל- 100,000 שעות עבודת אדם. מדדים אלו מאפשרים
להשוות ביצועים של חברות שונות.

 • פירוט תאונות עבודה לשנת 2015
  חלוקהסוגי פציעותמספר תאונות עבודהשיעור תאונות עבודה (IR) שיעור ימי מחלה (ODR)אובדן ימי עבודה (LDR)
  סה"כ עובדים (עובדי נשר)מעידות,חתכים,פגיעה מכלי עבודה111.432.9175
  גברים111.328.1175
  נשים00.074.80
  סה"כ עובדים (עובדי קבלן)191.411.3175
  גברים191.310.5175
  נשים00.0060.80

החל משנת 2013 קיים במפעל נשר רמלה צוות חילוץ מפעלי אשר הוכשר
לטיפול במקרה של קריסת מבנים. לצורך כך הוכשרו 19 עובדים ונרכש ציוד
מתאים למצבי חירום שונים. בנוסף ישנם צוותים יעודיים במפעלים לטיפול
בכיבוי שריפות לרבות ציודים מתאימים. צוותי החילוץ וההצלה למינהם עוברים
הכשרות, ריענונים והדרכות במהלך כל שנה ושנה כדי לשמור על כשירות

דוגמאות נוספות לפעילויות שהתבצעו במפעלים בתחום הבטיחות בתקופת
הדיווח:

 • הפקת סרטי בטיחות בשיתוף עובדי המפעל.
 • הרחבת פורום נאמני הבטיחות בכדי לתת מענה טוב יותר לצרכי המפעל.
 • קיום מפגשי עמיתים בתחום הבטיחות ממפעלים שונים, כגון X.
 • ביצוע סקר בטיחות מקיף לאיתור פערים בתחום בטיחות חשמל וסגירת הפערים בהתאם להמלצותיו.
 • עריכת סקר אקלים בטיחות וסגירת הפערים בהתאם להמלצותיו.
 • מיסוד נושא הבטיחות בחפירות הארכאולוגיות שבמחצבה הכולל הדרכה לכל העובדים בנושא הסיכונים בעבודת חפירה ומינוי ממונה בטיחות לאתר המחצבה.

היערכות למצבי חירום

כחלק מהערכות מפעלי נשר לטיפול במצבי חירום,
פועל בחברה פורום רח"מ (רשות חירום מפעלית),
הממליץ להנהלת המפעל על דרכי היערכות למצבי
חירום שונים כגון שריפה, רעידת אדמה, מלחמה וכו'.
כמו-כן ישנן הדרכות שוטפות, תרגולים ורכישת ציוד
מתאים.

notifiicon