חוסן לאומי דוח אחריות תאגידית 2015

השפעות מהותיות, אתגרים והזדמנויות

תחום האקולוגיה התעשייתית עוסק במעבר מתהליך תעשייתי לינארי, שבו משאבים והון עוברים דרך שרשרת הייצור ובסופו הופכים לפסולת, למערכת סגורה שבה פסולת יכולה לשמש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. המחקר בתחום מתמקד בנושאים הבאים: זרימת חומרים ואנרגיה, השינוי הטכנולוגי בהקשר סביבתי, מחזור חיים, תכנון ועיצוב, מדיניות סביבתית מונעת מוצר ועוד. במסגרת אימוץ עקרונות הגישה, נשר עושה שימוש בתוצרי לוואי של תעשיות אחרות הן כתחליפי דלקים והן כתחליפים לחומרי גלם, משיבה פסולת תהליכית היסטורית לתוך תהליך הייצור. בנוסף, החברה עושה שימוש במיים שוליים כחלופה למים שפירים במידת האפשר לקרור, הרטבת כבישים ומניעת אבק.

חברת נשר גיבשה מדיניות
סביבתית על בסיס העקרונות של
גישת האקולוגיה התעשייתית

הזדמנויות

ניצול פסולת לאנרגיה – פתרון לאומי

בשנת 2014 השלימה נשר פרויקט בהשקעה של 65 מליוני שקלים, במסגרתו הוקם במפעל ברמלה מערך לקליטת והזנת דלק שמקורו בפסולת (RDF – Refuse Derived Fuel) תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה המשמשת כחומר בעירה לכבשני המלט. מדובר בפרויקט לאומי של מיחזור והשבה של פסולת אל התהליך, בגינו זכתה נשר בתחרות ״תעשייה וסביבה״ לשנת 2015, שיזמו המשרד להגנת הסביבה והתאחדות התעשיינים. בשנת 2015 נשר זוכה בתחרות "תעשייה וסביבה" על פרוייקט ה-RDF.

rdfשימוש בבטון מחלחל
מאפשר חילחול של מים
לקרקע וצימצום הצורך
במערכות ניקוז וביוב גדולות

מלט "כחול לבן" – חוסן לאומי

לתעשיית המלט תפקיד מרכזי במתן מענה לצרכי החברה במגורים ובתשתיות. יש חשיבות
רבה בפיתוח תשתיות מקיימות שיהיו יציבות ויעילות לטווח ארוך. לכן, רוב תעשיות המלט
בעולם הינן מקומיות, דבר הנובע מצרכיה של כל מדינה לאספקת מלט זמינה ורציפה - כך
גם בישראל. הצורך האסטרטגי לספק למדינת ישראל חומרי בנייה זמינים ממקור מקומי
מחייב תעשייה מקומית

בניה ירוקה – בריאות ונוחות

בנייה ירוקה היא גישה כוללת לתכנון, בנייה, תפעול ותחזוקת מבנים, המדגישה עקרונות
סביבתיים ושואפת לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה. בנייה ירוקה תורמת לחסכון
במשאבים, מוזילה באופן משמעותי את עלויות התפעול והתחזוקה השוטפת של מבנים
ומציעה למשתמשים בה סביבת מחיה בריאה, איכותית ונוחה. לבטון ולמלט בפרט יתרונות
שונים בתחום הבנייה הירוקה ,ביניהם: ייצור מלט מאפשר שימוש בחומרי גלם ממוחזרים
ובדלקים חלופיים- חומרי פסולת ותוצרי לוואי מתעשיות שונות, שימוש בפריקסטים
מוכנים (אלמנט בטון שהוכן מראש ומותקן כשהוא יצוק) מאפשר צמצום של פסולת
והפחתה בצריכת מים.

בטון, בשל תכונותיו כחומר עם מחזור חיים ארוך ובעל מסה תרמית גבוהה הינו אחד
מחומרי הבניה היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית, שימוש נכון בבטון מהווה יתרון על
פני חומרי בניין אחרים. שימוש במשטחים בהירים מבטון בעלי החזר קרינה הגבוה יותר
מאספלט מאפשרים צמצום של אי החום העירוני וכן שימוש בבטון מחלחל מאפשר חילחול
של מים לקרקע וצימצום הצורך במערכות ניקוז וביוב גדולות.

אתגרים

שוק גלובלי –ישראל בארגון ה - OECD

שדרש שינויים במדיניות איכות הסביבה OECD לארגון ה – ישראל הצטרפה ב-2012 בישראל, לרבות בתחומים של מניעת זיהומים של קרקע, מים, אוויר וים, וכן ברמת שקיפות גבוהה הנדרשת מהתעשייה.

איכות אוויר ואיכות חיי התושבים השכנים

ככל אתרי התעשייה, לנשר פוטנציאל השפעה על איכות הסביבה. בתעשיית המלט העולמית ממופים שני מישורים בהם האתגר הסביבתי הוא מהותי: איכות אוויר ברמה המקומית ופליטה של פחמן דו-חמצני ברמה הגלובלית המשפיעה על שינויי האקלים.

איכות סביבה - המגמות העולמיות

בעולם נוצרת ציפייה גבוהה יותר ויותר לתעשייה "נקייה" ושיפור מתמיד בביצועים
הסביבתיים, במיוחד בתעשיית המלט. כמו כן, ישנה ציפייה גוברת גם בחקיקה לשקיפות
גבוהה יותר וקשר עמוק יותר עם כלל מחזיקי העניין לרבות תושבים מקומיים, ארגוני
סביבה וחברה וגורמי ממשל שונים.

מכסות גזי חממה - זליגת תעשייה לחו"ל

ככל שמתרבות העדויות אודות ההשפעה הגוברת של פעילות האדם על האקלים הגלובלי,
על נשר להיערך להחמרה בדרישות החוקיות הנוגעות לפליטה. תעשיית המלט באירופה
סבלה קשות מחקיקה מחמירה שגרמה למעבר של חלק ניכר מהתעשייה לארצות בהן
החקיקה מחמירה פחות. בכך אין תועלת לאקלים הגלובלי, והנזק לתעסוקה המקומית רב.