דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

אמות מידה בינלאומיות

ההשקעה בנושאי איכות סביבה והיעילות התפעולית הגבוהה שמאפיינת את הפעילות של נשר, באות לידי ביטוי בביצועיה הסביבתיים של החברה אשר מעמידים אותה בשורה אחת עם יצרניות המלט המתקדמות ביותר בעולם.

השוואת ביצועים בתחום איכות אוויר

גרם לטון קלינקר

 
 
נשר
(נתוני 2015)
44
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
58-613

חלקיקים

Dust Emissions

 
 
נשר
(נתוני 2015)
1,828
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
844-1,915

תחמוצות
חנקן

NOx

 
 
נשר
(נתוני 2015)
26
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
77-1,247

תחמוצות
גופרית

SOx

השוואת ביצועי פליטת גזי חממה

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון קלינקר)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne clinker)

פחמן דו-חמצני

(ק"ג לטון שווה ערך מלט)

Gross CO2 emissions

(Kg per tonne cement equivalent)

newsite-3

חברת נשר גיבשה מדיניות סביבתית על בסיס העקרונות של גישת האקולוגיה התעשייתית.

כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה, תעשיית המלט עושה מאמצים למציאת פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו שימוש בחומרים חלופיים בייצור המלט, כגון תוצרי לוואי מתעשיות שונות ובמלט מופחת קלינקר. זאת מבלי לפגוע באיכות המוצר (עפ"י התקנים האירופיים ניתן לייצר סוגים שונים של מלט הנבדלים אחד מהשני בחוזק ובהרכב). מלט סיגים ומלט AL הם דוגמאות למלט מופחת קלינקר המיוצר בנשר. נשר הגדירה לעצמה יעד פנימי להגיע לתכולת קלינקר ממוצעת של 70% עד לשנת 2025 (לעומת 80.2% כיום).

הביצועים הסביבתיים הנוגעים לגזי חממה נמדדים הן ע"ב נרמול לטון קלינקר והן על בסיס טון מלט (שווה ערך) וטון חומרי מליטה. נשר הינה בין החברות המובילות בעולם בביצועים הנמדדים לפי ייצור קלינקר, דבר המצביע על יעילות אנרגטית גבוהה ביותר. מדד זה אף צפוי להשתפר בשנים הקרובות, עם הגידול בשימוש בדלקים אלטרנטיביים, בהם גם מרכיבי ביומסה (נייטרליים מבחינת פליטת גזי חממה). בכל הקשור למדד פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה, היות והדרישה מתעשיית הבטון בארץ היא למלט בעל אחוז קלינקר וחוזק גבוה בהשוואה למקובל באירופה, הרי שכפועל יוצא, גם המדד של פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה גבוה במעט בהשוואה לאירופה. נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של אחוז הקלינקר במלט.

תהליך ייצור הקלינקר ,שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הינו תהליך בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית משמעותית הן מבחינת צריכת האנרגיה הגבוהה והפליטות הנובעות מכך, והן מבחינת פליטת גזי החממה. קרוב ל- 60% מפליטת גזי החממה נובע מתהליך הפיכת אבן הגיר לקלינקר וכ- 30% מפליטת גזי החממה הנוספים, מקורם בשריפת דלקים. כ- 10% מגזי החממה הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת החשמל, המשמש לצרכים שונים בתהליך השינוע והטחינה של חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

תעשיית המלט בכל העולם מודדת את ביצועיה במדדים כמותיים לפי ייצור קלינקר ובאילו, לנשר ביצועים סביבתיים בין המובילים בעולם. החברה אף ממשיכה לייעל את תהליך הייצור ופועלת להגביר את השימוש בדלקים חלופיים כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה. נשר הגדירה לעצמה יעד של הגברת השימוש בדלקים חלופיים עד לרמה של 20% מתמהיל הדלקים בשנת 2016, ולשם כך היא משקיעה ביישום פתרונות טכנולוגיים המאפשרים שימוש בדלקים אלה, לדוגמה - פרויקט ה - RDF

אחוז שימוש בביומסה כתחליפי דלק

(מתוך כלל צריכת הדלקים)

אחוז דלקים חלופיים

(מתוך כלל צריכת הדלקים)

אחוז חומרי
גלם חלופיים

(מתוך כלל חומרי הגלם)

יחס קלינקר - מלט