דוח אחריות תאגידית 2015 > אודות הדו"ח

אינדקס GRI-G4

הדוח עוקב אחר הקווים המנחים של ה- GRI מהדורה G4. כאשר התוכן כולל אינדיקטורי ליבה (In accordance - core). כחברה בה נעשת פעילות של חציבה - נעשה שימוש גם באינדיקטורים מתוך ה- Mining & Metals sector supplement

דיווח General Standard Disclosures

General Standard DisclosuresPage number or relevant link

Strategy and Analysis
אסטרטגיה וניתוח

Page number or relevant linkGeneral Standard Disclosures

 • G4-1>
 • G4-2עמוד 23 בתקציר 2015>

Organizational Profile
פרופיל ארגוני


 • G4-3>
 • G4-4עמוד 16 בתקציר 2015>
 • G4-5>
 • G4-6>
 • G4-7>
 • G4-8>
 • G4-9>
 • G4-10>
 • G4-11>
 • G4-12>
 • G4-13>
 • G4-14>
 • G4-15>
 • G4-16>

Identified Material Aspects and Boundaries
מהותיות וגבולות הדיווח


 • G4-17>
 • G4-18>
 • G4-19>
 • G4-20>
 • G4-21>
 • G4-22>
 • G4-23>
 • G4-24>
 • G4-25>
 • G4-26>
 • G4-27>

Report Profile
אודות הדוח


 • G4-28>
 • G4-29>
 • G4-30>
 • G4-31>
 • G4-32>
 • G4-33>

Governance
מנהל תקין


 • G4-34>
 • G4-38>
 • G4-39>
 • G4-41>

Ethics and Integrity
אתיקה ויושרה


 • G4-56>
 • G4-57>
 • G4-58>

Specific Standard Disclosures

DMA and IndicatorsPage number or relevant link Omissions

Economic
היבטים כלכליים

Page number or relevant link OmissionsDMA and Indicators

Economic Performance
ביצועים כלכליים


 • G4-DMA>
 • G4-EC2>
 • G4-DMA>
 • G4-EC4>

Environment
היבטים סביבתיים


Raw Materials
חומרי גלם


 • G4-DMA>
 • G4-EN1>
 • G4-EN2>

Energy
אנרגיה


 • G4-DMA>
 • G4-EN3>
 • G4-EN4>
 • G4-EN5>
 • G4-EN6>
 • G4-EN7>

Water
מים


 • G4-DMA>
 • G4-EN8>

Biodiversity
מגוון מינים


 • G4-DMA>
 • G4-EN11>
 • G4-EN12>
 • G4-EN13>
 • G4-EN14>
 • MM1>

Emissions
פליטות


 • G4-DMA>
 • G4-EN15>
 • G4-EN16>
 • G4-EN17>
 • G4-EN19>
 • G4-EN21>

Effluent and Waste
שפכים ופסולת


 • G4-DMA>
 • G4-23>

Products and Services
מוצרים ושירותים


 • G4-DMA>
 • G4-EN27>

Compliance
עמידה בדרישות החוק


 • G4-DMA>
 • G4-EN29>

Transport
שינוע


 • G4-DMA>
 • G4-EN29>

Overall
כללי


 • G4-DMA>
 • G4-EN31>

Social
היבטים חברתיים


Labor Practices & Decent Work
העסקה הוגנת


Employment
העסקה


 • G4-DMA>
 • MM4 Sector specific DMA: 149 (Policies, standards and practices applying to contractors)>
 • G4-LA1>

Occupational Health & Safety
בטיחות וגהות


 • G4-DMA>
 • G4-LA5>
 • G4-LA6>
 • G4-LA9>

Training & Education
הדרכה


 • G4-DMA>
 • G4-LA10>

Diversity & Equal Opportunity
גיוון תעסוקתי ושיוון הזדמנויות


 • G4-DMA>
 • G4-LA12>

Human Rights
זכויות אדם


Non-discrimination
מניעת אפליה


 • G4-DMA>
 • G4-HR3>

Child Labor
העסקת קטינים


 • G4-DMA>
 • G4-HR5>

Forced or
Compulsory Labor


 • G4-DMA>
 • G4-HR6>

Human Rights
Grievance Mechanisms


 • G4-DMA>
 • G4-HR7>

Society


Anti-corruption
מניעת שחיתות


 • G4-DMA>
 • G4-SO4>

Compliance
עמידה בדרישות החוק


 • G4-DMA>
 • G4-SO8>

Emergency Preparedness
(MM Sector specific Aspect)


 • G4-DMA>

Product Responsibility


Customer Health and Safety
בטיחות המשתמשים


 • G4-DMA>
 • G4-DMA>
 • G4-PR1>

Product & Service Labeling
תוויות המוצר


 • G4-DMA>
 • G4-PR3>
 • G4-PR4>