דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

איכות אוויר

כל מתקני הייצור מצוידים במערכות חדישות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט מתהליך הייצור ומרבית מזהמי האוויר הנפלטים בתהליך השריפה מסולקים בתוך כבשני המלט.

בשנת 2012 ה-CSI עדכן את ההנחיות לניטור מזהמים עיקריים של תעשיית המלט. על פי ההנחיות המעודכנות, החברות המשתתפות ביוזמה יתחייבו לניטור רציף של מספר מזהמים עיקריים של תעשיית המלט החל משנת 2015. המזהמים הנדרשים לניטור רציף תחת תוכנית וולנטרית זו הם: חלקיקים (PM), תחמוצות חנקן (NOx), ותחמוצות גופרית (SOx). מפעלי נשר רמלה וחיפה עומדים כבר כעת בהנחיות אלה.

נשר נוקטת באמצעים הנדרשים להבטחת עמידה בדרישות תקני הפליטה ומקצה משאבים רבים למניעת זיהום האוויר.

השוואת ביצועים בתחום איכות אוויר

גרם לטון קלינקר

 
 
נשר
(נתוני 2015)
44
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
58-613

חלקיקים

Dust emissions

 
 
נשר
(נתוני 2015)
1,828
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
844-1,915

תחמוצות חנקן

NOx

 
 
נשר
(נתוני 2015)
26
טווח פליטות ב CSI
(נתוני 2011)
77-1,247

תחמוצות גופרית

SOx

איכות אוויר

  • מכשירי מדידה מותקנים בארובות הכבשנים, בטחנות המלט ובטחנות הפחם, ועוקבים אחר כל שינוי ברמת פליטת מזהמים.
  • בדיקות חלקיקים מתקני המפעל המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
  • יחידות ניטור סביבתיות ביד-רמב"ם ובכרמי יוסף הפועלות 24 שעות ביממה.

מערך ניטור בארובות
וניטור סביבתי הכולל:


במהלך שנת 2014 הוקם במפעל נשר רמלה סילו חדש שייעודו איסוף ״אבק כבשנים״ - החומר המצטבר במסנן (אלקטרופילטר) ובמגדלי המיזוג. הסילו החדש שבנייתו ארכה 7 חודשים והסתיימה במאי 2014, מאפשר שליטה טובה יותר על ההרכב הכימי של הקלינקר והדבר תורם באופן משמעותי להגדלת התפוקות, איכות הקלינקר, תשומות האנרגיה ובוודאי לניצול יעיל יותר של חומרי הגלם.

איסוף אבק כבשנים:


במסגרת מאמציה של נשר להפחית את ההשפעות הסביבתיות ותחמוצות החנקן בפרט ובהתאם לדרישות התקן הישראלי, התקינה החברה מערכות לצמצום תחמוצות חנקן (SNCR) בשני הכבשנים במערך הייצור במפעל ברמלה. נשר החלה להפעיל מערכות אלו לפני שנדרשה לכך בחוק, כאשר עלויות הפעלת המערכת עומדות על מליוני שקלים בשנה. הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות כדוגמת זו, מביאה לצמצום פליטת תחמוצות חנקן, ובכך מביאה לשיפור מתמשך בביצועי החברה בתחום הפליטות לאוויר.

מערכות SNCR – צמצום תחמוצות חנקן (NOx):

מזהמי אוויר ראשיים

טון

 2012201320142015
חלקיקים (PM)294313251175
תחמוצות חנקן (NOx)8489791485127300
תחמוצות גופרית (SOx)389286324102

מזהמי אוויר משניים לשנת 2015

ק״ג

כספית (Hg)56
מנגן (Mn)561
עופרת (Pb)23
כרום (Cr)38
נחושת (Cu)155
ניקל (Ni)45
ונדיום (V)26
קובלט (Co)53.1
תרכובות אורגניות נדיפות165,931

הנתונים כוללים את מפעל נשר ברמלה, מחצבת רמלה ומפעל נשר בחיפה. מתהליכי הייצור במפעל נשר חיפה נפלטים חלקיקים בלבד, בכמות של 4.3 טון בשנת 2015 (אין בו מתקנים לשריפת דלקים). פליטת החלקיקים ממחצבת רמלה בשנת 2015 היתה 27.6 טון. נשר עוקבת אחר מדדים שונים באיכות אוויר על פי המלצות פרוטוקול ה- CSI. מזהמי האוויר הבאים נמדדו במפעל נשר רמלה אך נמצא שהינם מתחת לסף הדיווח על פי חוק המפל״ס (PRTR) או תחת סף הגילוי של מכשירי המדידה. המזהמים הם: אנטימון, ארסן, קדמיום, תליום ודיאוקסינים ופוראנים.