דוח אחריות תאגידית 2015 > חוסן סביבתי

איגודי תעשייה ועסקים

hand

כדי להוביל, ללמוד ולהתקדם בתחומים -
כלכלה, סביבה וחברה, נשר חברה ופעילה
בגופים ובארגונים וולונטריים שונים בארץ
ובעולם. חלק מארגונים אלו הינם גופי
מחקר תעשייתיים וחלקם גופים המקדמים
מטרות חברתיות וסביבתיות שונות.

פורום המחקר הכלל אירופאי השייך לתעשיית המלט הגרמנית (VDZ) לצורכי
מידע, מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט. פרטים נוספים ניתן
למצוא באתר ECRA

ECRA – European Cement
Research Academy

ארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית משיקולי שימור
מקורות אנרגיה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר worldenergy

WEC – World Energy
Council

ארגון עולמי שמטרתו העיקרית היא לנצל מנהיגות עיסקית כזרז לקידום פיתוח
בר-קיימא, יעילות אקולוגית, חדשנות ואחריות חברתית בעסקים. פרטים נוספים
ניתן למצוא באתר wbcsd

* נכון לסוף שנת 2015

WBCSD – World Business
Council for SustainableDevelopment

יוזמה תחת ה – WBCSD המאגדת 24 מיצרני המלט הגדולים בעולם מ 100
מדינות, המאמינות כי פיתוח בר-קיימא הוא חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית
בתעשיית המלט. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר wbcsdcement

* נכון לסוף שנת 2015

CSI – Cement
Sustainability Initiative

ארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במגוון פעילויות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר iccwbo.org

ICC – International
Chamber of Commerce

הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל: הפרטית, הציבורית, הקיבוצית
והממשלתית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התאחדות התעשיינים

התאחדות התעשיינים

ארגון גג מקצועי של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית. הארגון
פועל על פי ההנחה כי לניהול אחריות חברתית יש ערך עסקי-כלכלי עבור חבורת.
הארגון הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת בינלאומית של ארגוני-עסקים המקדמים
את נושא האחריות החברתית. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר מעלה

מעלה

הוקמה בשנת 2007, כמוסד ללא מטרות רווח ובו חברים באופן ייחודי המגזר
העסקי, גורמי ממשל והאקדמיה לצד ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים
מובילים. מטרת הארגון היא להוביל לבניה ירוקה ובת-קיימא בישראל למען
הדורות הבאים על ידי שותפות של כלל מחזיקי העניין, שיובילו יחדיו לשינוי
אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל. נציג נשר הינו חבר בוועד המנהל
של המועצה. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה הישראלית לבניה ירוקה

המועצה הישראלית
לבניה ירוקה