text

הפעילות היצרנית בנשר משולבת בידיעה כי המשאבים הטבעיים הקיימים בידי האנושות מוגבלים, וכחברה עסקית עלינו לעשות כל שביכולתנו לפעול תוך התחשבות במגבלה זו. נסיבות אילו, במיוחד בהקשר הישראלי הובילו את נשר לשמש חוד חנית בתעשייה הישראלית בכל הנוגע לשימור משאבים דווקא בתעשיות המסורתיות וה״כבדות״. ואמנם מנהיגותה של נשר בתחום האחריות התאגידית והמצוינות הסביבתית במפעליה כבר הוכרו כשם דבר במשק הישראלי. אם בשנה שעברה זכתה החברה בפרס השר להגנת הסביבה על פעילותה לקליטת פסולת כמשאב להפקת אנרגיה במפעל נשר רמלה, השנה זכתה החברה למעמד פלטינה מארגון מעלה העוסק בדרוג החברות הישראליות במשק בכל הנוגע לפעילותן בתחומי ממשל תאגידי, איכות סביבה ואחריות חברתית.

חשוב להדגיש: פעילותנו איננה מתחילה או מסתכמת בדוחות ודיבורים. תרבות העשייה בנשר מושתתת על חקר ביצועים, תכנון מוקדם, השקעה בחדשנות ובמצוינות בביצוע. נשר משקיעה משאבים רבים ושואפת לפעול תמיד מעבר לדרישות החוק, במיוחד באותם תחומים בהם יש לחברה טביעת רגל סביבתית מהותית. לשם כך אנו משקיעים בין היתר משאבים כספיים נכבדים בתחומי איכות סביבה: בשנת 2015 השקיעה החברה בנושאים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה כ-47 מיליוני שקלים: 34 מיליון שקלים במניעת מפגעים סביבתיים כהוצאה שוטפת בתחום וכ- 13 מיליוני שקלים בהשקעות שונות, בין היתר במחקר ופיתוח סביבתי ובמתן מענה לאתגר הפסולת הלאומי. השקעה זו מתווספת להשקעות גדולות מהשנים הקודמות, שתוצאותיהן ניכרות באופן משמעותי בשטח ושעליהן ניתן ללמוד גם בדוחות האחריות התאגידית הקודמים שפרסמה נשר.

בעוד אנו מבינים שהעתיד צופן בחובו אתגרים משמעותיים נוספים עבור נשר. אנו עושים כל שביכולתנו להתאים את עצמנו ולזהות מבעוד מועד אתגרים אלה למען פיתוח מוקדם ויעיל של פתרונות שירחיבו את ייעודה ותרומתה של החברה ובכך יבטיחו גם את עתידה. אנו נמשיך ונפעל תוך התעקשות חסרת פשרות על שמירת סטנדרטים סביבתיים מיטביים והתייעלות בלתי פוסקת.

בכל עת, אנו שמחים לשמוע מכם, מחזיקי העניין בנשר - אזרחים, ארגונים, לקוחות וספקים, וללמוד מכם כיצד לספק מידע זה באופן מועיל וענייני יותר.

signature

 

דבר
היו"ר

אתגרים סביבתיים מגוונים צפים ועולים כיום לפני השטח, אם באמצעות תהליכים בינלאומיים, דוגמת הדיון סביב שינויי אקלים, ואם באמצעות דיון ציבורי, דוגמת הסוגיה החמה בישראל - הזיהום במפרץ חיפה. אתגרים אלו מצריכים מענה אחראי ויצירתי מצד התעשייה, מענה השואף לא רק לצמצם השפעות שליליות של ייצור תעשייתי ופעילות אנושית, אלא גם לקדם פיתוח של פתרונות בעלי השפעה חיובית על סוגיות סביבתיות כלליות המאתגרות את המשק הישראלי כולו.

נשר, ספקית המלט הגדולה ביותר לענף הבנייה הישראלי, פועלת מזה שנים בשתי החזיתות הללו במקביל. מחד, כל הפעילויות בנשר מנוטרות ותכניות ארוכות טווח פועלות ללא לאות לצמצום פליטות דוגמת אבק וגזי חממה על-מנת שנעמוד באמות מידה אירופאיות מחמירות. מאידך, בשנתיים האחרונות נשר מהווה גם גורם מרכזי במתן מענה חיובי לאתגר הפסולת של מדינת ישראל ופועלת יחד עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ועסקים נוספים לפתרון הבעיה לטובת כלל הציבור ועתיד המשק.

לא מעט מדברים כיום על ״כלכלה מחזורית״ השואפת ״לסגור מעגלים״ של בזבוז וזיהום על-ידי ניצול זרם הפסולת של פעילות אנושית אחת לטובת פעילות אנושית חיובית אחרת, תוך שימור משאבים ומניעת זיהום. בשנת 2015, הגיעה נשר להישג יחיד במינו בהקשר זה - 8% מהאנרגיה המשמשת לכבשני החברה במפעל נשר רמלה סופקו על-ידי שריפת פסולת משמקורה ממפעלים וערים ברחבי גוש דן - פסולת שעד לא מכבר הוטמנה באתרי פסולת בנגב, תוך מחיר משמעותי לסביבה ולתושבי מדינת ישראל. היקף הפעילות והיקף הצמצום בהשפעה הסביבתית הינם חסרי תקדים במשק הישראלי ודוגמה ליכולתה של התעשייה הישראלית להיות חלק מהפתרון ולא רק "חלק מהבעיה".

על רקע זה אנו מתכבדים להביא לפניכם, מחזיקי העניין של נשר, את דוח האחריות התאגידית לשנת 2015. זהו דוח המציג דוגמאות לעשייה רחבת ההיקף של נשר וליוזמות שאנחנו מתכננים להמשיך ולפתח גם בעתיד.

signature1

דבר
המנכ"ל